WILLIAMS BLACK KNIGHT (Sys 7) Refurbishing Project - Part V!

SPELPLAN FÖRE OCH EFTER RENOVERING - release fall/winter -11/12


Denna sida visar bilder före och efter renovering - Bilder till vänster är före och bilder till höger är efter.

ÅTERUPPBYGGNAD

EFTER MÅLNING


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Nedre delen av spelplanen.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Mittre delen av spelplanen med ramperna upp till övre spelplanen.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Övre spelplanen med slitage runt pop bumper.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Vänstra rampen till övre spelplanen.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Området vid övre spelplanen.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Slitage i spelplanen ovanför vänster övre flipper.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Bumper cap har sätt sina bästa dagar och det finns kraftigt slitage i spelplanen runt pop bumper.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Ytterliggare slitage i ovankant av övre spelplanen.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Området för targets som tänder Magna Save.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Färgen har släppt på Spinner.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Vid både höger och vänster Magna save har färgen släppt.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Outlane och Inlane har klarat sig bra från slitage.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Området ovanför flipprarna.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Det finns slitage runt inserts i svärdet.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Jämförselse av spelplanen hur den såg ut innan färgbättring och lackning.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Genie Before After Pictures

ext.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.


Black Knight Before After Pictures   Black Knight Before After Pictures

Text.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2011-08-13
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @