WMS Firepower Playfield Refurbishing - Part I!

FIREPOWER PLAYFIELD


another new friend

Äldre spel som ingen har underhållit har oftast mycket smutsiga och uttorkade gummin.


another new friend

Under plasterna samlas det mycket smuts och vi ser även hur mycket smuts det är på switchen under plasten.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Bilder före rengöring – notera hur uttorkad gummiringen är och hur mycket smuts som har absorberats sedan senaste bytet – gummiringen kan mycket väl vara original.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Original instruktion på vänster sida på "Apron" och lite kuriosa, Adonbolagens skylt (vid fel) på höger sida.


another new friend

Ännu mer kuriosa - i mitten av "Apron" fanns detta klistermärke från utställaren Adonbolagen AB


another new friend

Bilden visar hur man har dragit en överstor skruv rakt igenom plåten som skiljer in och ut lanes. Det tog mig ett år att hitta den original "metal post" som ska sitta här.


another new friend

Tips – om en "Plastic post" är trasig på spelplan. På äldre spel användes dessa för att hålla fast ramper med lampor under spelplanen. "Plastic post" på undersidan av spelplan är oftast väl behållna och kan bytas ut mot den trasiga pä spelplanen.


another new friend

Här håller jag på och strippar av alla delar på spelplanen – på bilden ser vi några av de verktyg som jag använder – se sektionen tools.


another new friend

Här är en bild när jag håller på och arbetar med spelplanen.


another new friend

Även star rollover drar till sig mycket smuts. Vi ser hur lacken har börjat släppa på den röda delen – denna kommer jag att lacka när stjärnan (vita delen) är avlägsnad för att få en jämn och glansig yta.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Under ”Apron” fanns det en hel del smuts – det är inte ofta som en utställare gör rent här under – vilket medför att flipperkulan drar med sig en hel del smuts ut på spelplanen. Det är viktigt att det håls rent under ”Apron”.


FIREPOWER UNDERSIDAN PLAYFIELD

Flippers - The feeling

another new friend

Här ser vi alla ingående delar i flipper enheten. Williams Firepower 1980 har andra generationens flipperenheter. Det går emmellertid att byta ut dessa mot en modernare design, WPC flippers. Dessa känns bättre att spela med och har längre livslängd och delar är mer tillgängliga för utbyte.

Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

När man löder loss kablarna från flipperspolen är det bra att märka så att man vet vilka kablar som går till den lågvarviga (low power) och den högvarviga (high power) delen av spolen.


another new friend

Flipper bate.


another new friend

Här ser vi vänstra flipperns, base plate, notera att coil stop ej går att byta på andra generationens flippers.


another new friend

På bilden ser vi en ny plunger link and crank assy till vänster och till höger den som satt min vänstra flipper på spelet.


another new friend

För att få rätt spel 1/32" i axiel rikting används en flipper tolk, den vita i bilden, detta är viktigt för att undvika slip-stick effekt mellan flipper crank assy. och flipper bussningen.


another new friend

För att få flipper bate i linje med inlane använs en tändsticka eller en tandpetare som guide genom att sätta ner den i rörpinnarna som finns i spelplanen. Sedan drar man åt länkaget på undersidan av spelplanen, plunger link and crank assy.


another new friend

Vänster flipper återuppbyggd med ny EOS swich och plunger link and crank assy.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Här ser vi End Of Stroke switch (28V) och lane change switchen (5V) som sitter på högra flipper enheten. Dessa var ordentligt slitna på mitt spel. Det är viktigt att dessa kontakter inte kommer i kontakt med varandra för då förstörs med största sannolikhet några kretsar på driverkortet, exempelvis switch matrix PIA at IC11. Så när man arbetar med EOS switchen - HA ALLTID SPELET AVSTÄNGT!


another new friend

Här tar jag isär hela enheten för rengöring och byte av delar.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Här ser vi den nya End Of Stroke switchen med lane change switchen den övre i bilden. När man justerar EOS switchen så ska den öppna precis när flippern når sitt översta läge. Om den öppnar för tidigt blir resultatet att man får svaga flipprar som inte orkar skjuta iväg flipperkulan till övre delen av spelplanen. Även switcharna till flipperknapparna i kabinettet är viktiga att de är rena från oxidation.


another new friend

Här håller jag på och går igenom och rengör alla delar på undersidan av spelplanen.


another new friend

Inte ofta men ibland kan man hitta en ögla som har brutits av från någon switch som på bilden. Jag ersätter det trasiga bladet med ett nytt.


another new friend

Som vanligt är det mycket smuts på undersidan av inserts.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

En enhet som behöver plockas ner och rengöras.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Översiktsbilder, till höger ball lane feeder.


BALL KICKER

Blocking diod 1N4004

another new friend

Här ska jag ta isär en ball kicker enhet. Jag börjar med att lossa skruvarna som håller solenoiden på plats.


another new friend

Sedan tar jag ut hairpin clip som håller ihop länkgaget mellan ball kicker mounting plate och ball eject cam.


another new friend

Nu kan delarna tas bort och rengöras.


another new friend

Här är ball kicker med plunger.


another new friend

Jag byter ut diod 1N4004 . Dioden är till för att förhindra att spänning kan gå bakvägen till driver kortet och förstöra en transistor. Om det skulle uppstå en backflash av spänning från solenoiden så förstörs transistor på driver kortet omedelbart. Dioderna fallerar ibland på grund av alla vibrationer som uppstår i solenoiden. Man kan känna på dioden och se om den faller i bitar eller lossnar, det bästa är att mäta upp dioden med en multimeter för att se om den är öppen i båda riktingar och då ska den bytas.


another new friend

För att komma ihåg på vilken sida av spolen de två röda kablarna (power wires, daisy chained) och jord kabeln (Ground wire, to driver board) satt markerar jag spolen med svarta streck.


another new friend

Här har jag markerat åt vilket håll bandet på dioden ska sitta för att slippa göra bort sig. Bandet ska sitta mot power wires.


another new friend

Arbete med byte av diod på alla coils.


another new friend

Som alltid byter jag ut alla lampor från #44 till #47 varianten. Dessa drar mindre ström och utvecklar mindre värme och sparar på så sätt komponeterna på driver kortet.


Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2009-03-23
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @