Gottlieb Genie SS Refurbishing project - Part IV!

POWER BOARD - MANDATORY FIXGenie Electronic

Spänningskortet är monterat på en L-ram i metal och gör att reparationer blir lite besvärliga.


Genie Electronic   Genie Electronic


På bilden till vänster ser vi två trimpotentiometrar R4 (justera till +5 volt) och R16 (justera till +60 volt). Kontakten överst på kortet är till +5 (röd kabel) och -12 (blå kabel) volt för CPU kortet och kontakten på höger sida är för +60 och +42 volt till displayerna.


De stora elektrolyt kondensatorerna på spänningskortet är +30 år gamla och har förmodligen torkat ut vilket kan resultera i att spänningsförsörjningen till CPU kortet och driver kortet kan flukturera, dessa är placerade på nedre delen av spänningskortet i bilden till höger.


Genie Electronic

Jag byter ut den stora kondensatorn +5/12 volt C1 2900 mfd mot en 6800 mfd 50V kondensator.


Genie Electronic

Även kondensator C6 200 mfd 150 volts byts ut mot en ny 220 mfd 200 volts, om denna kondensator har torkat ut finns det risk att displayerna flimmrar eller är ljussvaga.


Genie Electronic

Kondensatorerna är limmade på spänningskortet och skärs bort med ett rakblad.


Genie Electronic

Arbetar med spänningskortet.


Genie Electronic

Spänningskortet rengörs och kontaktstiften slipas med ett #240 sandpapper innan kondensatorerna monteras. Trimpotentiometrarna rengörs med elektronikspray och blåses sedan med tryckluftspray.


Genie Electronic

Här är reultatet av arbetet med spänningskortet. Den nya kondensatorn C6 220 mfd löds direkt på benen från den gamla och den stora kondensatorn C1 6800 mfd limmas på kortet med smältlim i stående position. En röd kabel för extra jord löds fast på minussidan av den stora kondensatorn.


Genie Electronic

Sedan installeras spänningskortet i flipperspelet och utgående spänningar verifieras med en multimeter. Den röda kabeln för extra jord skruvas till en jordpunkt i spelet. Även CPU kortet (en kabel löds fast på minussidan av kondenastor C16) och driver kortet (en kabel löds fast på minussidan av kondenastor C1) behöver extra jord för att eliminera jordproblem som annars kan orsaka konstiga beteenden som att solenoider ligger på hela tiden.


BRIDGE RECTIFIER


Genie Electronic

En av de två likriktarbryggorna (35 A 400 V) på bottenpanelen saknades. Vänster likriktare är för CPU styrda lampor 6 volt och höger likriktare är för spelplans solenoider 24 volt.


Genie Electronic

Argh - McGywer har återigen gjort en snabb och ful lösning på detta flipperspel.


Genie Electronic

Nya likriktarbryggor installerade. Alla säkringar byts ut mot nya och de är placerade under likriktarbryggorna, det finns även två säkringar på undersidan av spelplanen.


CHECK FOR BROKEN WIRES


Genie Electronic   Genie Electronic


Kolla efter kablar som är trasiga.


POWER COORD LINE


Genie Electronic   Genie Electronic


Utgången för 220 volt kabeln var lös och jordkabeln var för kort.


CPU BOARD ROCKWELL - SPIDER CHIPS FROM HELL


Genie Electronic

CPU kortet var i dåligt skick i området runt batteriet. Gottlieb använde sig av ett uppladdningsbart DataSentry 3.6 Volt batteri och efter +30 år har dessa batterier läckt ut batterisyra. CPU kortets komponenter och kontakter runt batteriet var korriderade efter angrepp från batterisyra. Det är en OBLIGATORISK åtgärd att avlägsna detta batteri från kortet. Ersätt det med en batterihållare som monteras på insidan av dörren för att garantera att inga batterier oavsett om de är nya eller gamla kommer att läcka någon batterisyra. Det förekommer att även nya lite använda batterier kan haverera och läcka ut syra.


Genie Electronic   Genie Electronic


Här ser vi vad dessa batterier kan ställa till med, om någon komponents ben är gråa eller gröna byt ut den direkt utan att tveka.


Genie Electronic

Jag klipper bort motståndens ben för att sedan enkelt löda bort dem. Jag använder en elektrisk avlödningssug för att suga bort lödtennet så att jag sedan försiktigt kan dra loss de avklipta benen från kortet.


Genie Electronic   Genie Electronic


Sedan slipas ledningsbanorna rena ner till kopparn på båda sidor av kortet, jag använder sandpapper med kornstorlek #240.


Genie Electronic

Rengöring med tops och Aceton.


Genie Electronic   Genie Electronic


Även kontaktytorna på CPU kortet var ärgade och behövde slipas ner till ren yta av koppar.


Genie Electronic

Det behövs en hel del slipande innan man kommer ner till en ren yta av koppar.


Genie Electronic   Genie Electronic

Ovan - Nytt lödtenn på kontaktytorna.


Genie Electronic

Kretskortet tvättas med en blandning av 24% ättikssyra och vatten för att neutralisera och ta bort korrision. Häll blandningen på kretskortet och borsta med en borste och efter detta tvätta kortet med vatten, jag använde batterivatten (avmineraliserat och avjoniserat). Sista steget är att tvätta kortet med alkohol för att lösa upp/avdunsta vattnet.


Genie Electronic

Jag ska göra ett försök att få detta CPU kort att fungera men det kommer att kräva en hel del timmars arbete och en stor portion av tålamod. Det största problemet kommer att bli att jag inte har någon testutrustning som kan identifiera problem på kortet utan jag får mer eller mindre prova mig fram genom att byta ut komponenter. Eventuellt är det möjligt att mäta några komponenter och se om de är defekta. Målet är att kunna boota kortet på arbetsbänken och sedan se hur det fungerar i flipperspelet.


Genie Electronic

Jag bytte ut de 6.8 Kohm motstånd som hade angrepp från batterisyra.


Genie Electronic   Genie Electronic

Jag bytte ut sockeln för IC Z5 som var ordentligt ärgad på grund av syra från batteriet.


Genie Electronic

Här ser vi hur ärgade lödpunkterna på kortet var.


Genie Electronic   Genie Electronic

Slipning med #240 slippapper och en ny sockel installerad - använder en sockel av typ, IC socket singel in line.


Genie Electronic

Jag bytte komponeterna som är del i reset signalen vid start av CPU kortet, transistor Q5 and Q6 (MPS-A70) och kondensatorer C31 och C32. Även IC Z2 4528 CMOS är del av reset kretsen men verkade ok vid mätning - +5 volt på ben 7 och 9 en sekund efter start.


Genie Electronic

För att eliminera problemen med "slam switch" löds en bygel över kondensator C2. Gottlieb använde två "slam Switch" i system 1 och dessa ska vara stängda för att få flipperspelet att starta.


Genie Electronic

Här har jag anslutit en röd lysdiod till IC Z16 ben 8 och 15 för att simulera displayerna. På ben 8 (jord) ansluts ett motstånd (330 ohm 1/4 W) och sedan till den röda lysdioden, det andra benet på lysdioden ansluts till IC Z16 ben 15. När spänning ansluts till kortet och efter en fördröjning på 5 sekunder ska den röda lysdioden tändas.


KONTAKTER - STIFT


Genie Electronic

Några av stiften i kontakterna är avbrutna och korroderade och många är så ihoptryckta att de aldrig kommer att ligga an mot kretskortens kontaktyta. Se bilden ovan, det är omkring 100-200 stift att byta ut i dessa kontakter.


Genie Electronic

För att få ut stiften använder jag en synål som jag trycker in mellan stiftet och plasten på kontakthuset. Sedan drar jag försiktigt i kabeln med stiftet och den ska då lossna ur kontakthuset.


Genie Electronic

Jag byter ut ett stift i taget för att undvika att blanda ihop kablarna när de ska tillbaka i kontakthuset. Använd Molex 0.156" single side connector pins # 08-52-0072.


Genie Electronic   Genie Electronic

A1-J5, A1-J6 ("slam switch" signal), A1-J7.


Genie Electronic

A1-J2 och A1-J3 som går till displayer.


I AM NOT SURE WHAT IS GOING ON


Genie Electronic   Genie Electronic

Efter mycket arbete med korten så startar jag spelet och får två displayer att lysa men inget mer händer. Allmänbelysningen i kabinett och på spelplanen lyser utan problem. Inga säkringar löser ut. Så långt är allt frid och fröjd. Jag mäter upp spänningar på CPU kortet och till displayer och de stämmer men det finns fortfarande problem som gör att CPU kortet ej bootar. Ska fundera på om det är lönt att lägga ner mer tid och kraft på att försöka få liv i CPU kortet.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2010-02-22
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @