WMS Eartshaker Playfield Refurbishing - Part IV

SPELPLAN FÖRE OCH EFTER RENOVERING


Denna sida kommer att visa bilder före och efter renovering - Bilder till vänster är före och bilder till höger är efter.Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Området vid Captive ball.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Området vid ramp entré.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Zon 8 och nedre delen av mittre rampen samt övre vänstra flippern.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Zon 5.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Höger nedre del av spelplanen med slingshot och out lanes.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Området vi Captive ball/Messenger ball.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Området vid Captive ball/Messenger ball utan spelplansplast.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Earthquake institute och delningen mellan Nevada - California.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Övre ball arch.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Mitten rampen.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Entré till mitten rampen med trasiga plaster och nya rampskydd.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Nevada - California device.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Vänster sida av spelplanen ovanför ingången till vänster out lane.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Området vid Jet bumpers.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Zon 5 kick out hole.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Vänster nedre del av spelplanen.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Shoot again.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Ball gate wire form.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Området vid spiralramp.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Översiktsbilder.


Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2008-04-23
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @