WMS Eartshaker Playfield Refurbishing - Part I

SPELPLAN "MYLAR LIM"


Efter en första översyn av spelplan kan jag konstatera att den är i gott skick men att den kommer att behöva lite partiella färgförbättringar (paint touch up). Den förre ägaren av Eartshakern hade valt att ta bort mylaren som täckte den öppna ytan av spelplanen då det var mycket smuts i kanterna av mylaren. Mylaren hade inte tagit med sig någon färg på spelplanen och insert dekalerna hade klarat sig förvånansvärt bra. Dock var halva dekalen på insert 5000 W/LIT borta, den följde med vid borttagning av mylaren runt bumbrarna. Det finns tre områden med slitage på spelplan där färgen har släppt ända ned till träet. Ett området är där kulan kastas ut från det övre kick out hålet och området ovan bumrarna samt vid ball drop från center rampen. Vilket syns i inringade områden i bilden nedan.



Spelplan

Spelplan

Några bilder på spelplan innan rengöring och borttagande av kvarstående lim från mylar.


Övre spelplan

Nedre delen av spelplan. Mylaren har skyddat spelplanen bra.


Nedre spelplan

Övre delen av spelplan med två av de största områdena med färgslitage ända ner till träet, vilket syns ännu bättre på nästa bild.


Bumber area

Området kring de tre bumbrarna på spelplan är ett stökigt område med en del slitage. Här kommer det att behövas en del bättringsmålning. Här fanns även den andra större mylar biten som den förre ägaren avlägsnade, man ser även hur halva insert dekalen för 5000 W/LIT har följt med mylaren.


Jack

Som alltid samlas det mycket smuts under områden som har varit täckta med plaster.På bilden kan man se ett område med slitage där messenger ball ligger.

Jack

Ett annat område som det oftast samlas mycket smuts och som sällan rengörs av utställare är under apronen där bolltråget finns. Jag skruvar bort alla delar till bolltråget och rengör dessa med Mr Muscle och sedan putsar jag dessa med Autosol. Att hålla bolltråget rent förhindrar kulan från att dra med sig smuts upp på spelplan i framtiden med risk för slitage på spelplan.


Jack

Ytterliggare ett område med kraftigt slitage är där kulan ramlar ner från center rampen.


Jack

Bilden visar att det oftast på äldre spel blir slitage vid roll over lanes. Dessa brukar jag slipa lätt med ett fint sandpper innan jag applicerar 3-4 lager med klar golvlack för att få en ny hård yta som förhoppningvis ej kommer att slitas ner igen.


Jack

Inserts på mittre delen av spelplan har klarat sig förhållandevis bra vid borttagning av mylaren. Det finns lite svart färgsläpp i kanterna på några av insertsen. Överväger att sätta nya insert deklaer över de gamla eller att bättra med en blank svart oljebaserad färg alternativt akrylfärg och sedan ett till två lager blank golvlack.


Jack

Bilden visar smutskanten som fanns kring Mylaren.


Jack

Jag valde att rita av kanten efter mylaren på smörpapper. Den kan användas som mall för att återskapa mylaren om jag skulle bestämma mig för att återskapa den gamla mylaren. Man får en uppfattning om hur stort område som var täckt med lim.


Jag var osäker på om jag skulle återkapa den gamla mylaren eller bara ha mylar på vissa utsatta områden. Jag har läst att mylar drar ner kulans hastighet och att färgerna på ytan får en tendens att bli matta, mitt Firepower har mylar framför slingshotsen och där kan man faktiskt uppfatta att färgerna är mer matta än på övriga spelplanen. Då jag inte har någon tidigare erfarenhet att jobba med mylar så kändes det osäkert att lägga en sådan stor bit på spelplan med fullgott resultat.


Mylaren togs fram en gång i tiden för att ge spelplan på utställda spel en längre livslängd då utställarna oftast inte hade möjlighet att rengöra och vaxa spelplan i samma utsträckning som en hemma användare har. På ett hemma spel ska det räcka att regelbundet rengöra och vax spelplan för att få ett fullgott skydd. på 90-talet kom spelplaner som var diamonplated för att öka på spelplanens livsländ. Då blev mylaren egentligen överflödig förutom på utsatta områden som exempelvis vid slingshots


Jack

På bilden ser de olika medel som jag använder vid borttagning av limmet samt rengöring av spelplanen. Från vänster, Label off - Biltema, Novus 2, MP52 - möbelpolish samt OP-100. För att applicera Novus på spelplan använder jag den fina sidan av en Scotch-Brite svamp och i vissa fall tops. Sedan torkar jag med en tygtrasa.


Label off - är ett medel som löser upp gamla limrester och det luktar citron. ddd


Jack

Här ser vi hur jag har samlat ihop lim genom att trycka limmet fram över spelplan med en tygtrasa efter att ha applicerat Label off som har fått verka 20-30 sekunder. Jag ser ingen fara för färgen på spelplan att använda Label-off. Label-offen löser upp limmet och gör det till en mjuk massa som man sedan kan "gnugga" bort från spelplan i högar som man sedan lyfter bort med trasan. Det gick åt en hel del tygtrasor för de blir alldeles fulla av kletiga limrester. Jag blev förvånad över hur effektivt Label-off var för uppgiften.


Jack

Rengöring med Novus 2 innan målning av slitna områden.


Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2008-04-01
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @