Gottlieb Genie Refurbishing project !

Genie (SS) 1979 Gottlieb


Another new friend

Gottlieb Genie 1979 fick jag i 40-års present av mina vänner i slutet av 2008. Det hade stått förvarat i många år och var i behov av en total genomgång.


Mycket damm och smuts hade samlats på spelplanen, men under allt detta fanns en fin spelplan med mindre slitage förutom vid området över banorna där kulan kommer ut från utskjutarbanan. Vid bana "B" fanns en skada i spelplanen efter en tidigare reparation. Alla spelplans detaljer fanns med och var hela. Backglass var i god kondition.


System 1 CPU kretskortet hade skador från ett läckande batteri (batterisyra) och kommer förmodligen att behöva ersättas. Det är ganska vanligt att det kretskortmonterade uppladningsbara "DataSentry" (3.6 V) batteriet har börjat läcka efter snart 30+ år.


Another new friend   Another new friend

Oh-man, det här var en trevlig dag!STAT GENIE 1979


 • Arbetstid: xx h
 • Antal switchar: xxx st
 • Antal lampor #47 backbox: xx st
 • Antal lampor #47 spelplan: xx st


 • Average Fun Rating: 7.8/10
 • D. Gottlieb & Company, a Columbia Pictures Industries Company (1977-1983)
 • Type: Solid State Electronic (SS)
 • Model Number: 435
 • Production: 6,800 units
 • Players: 4
 • Theme: Fantasy
 • Specialty: Widebody
 • Notable Features: Flippers (5), Pop bumpers (3), Slingshots (2), 7-bank drop targets (1), 4-bank drop targets (1), Standup targets (3), Rollunder spinner (1), Kick-out hole (1), Upper ball return lane.
 • Design by: Ed Krynski
 • Art by: Gordon Morison

 • Referens: IPDB


  BILDER Gottlieb Genie 1979


  Another new friend

  Another new friend

  Another new friend

  Another new friend

  Another new friend

  Another new friend   Another new friend

  Another new friend   Another new friend

  Another new friend   Another new friend

  Another new friend   Another new friend

  Another new friend   Another new friend


  Pleasure and Pinball

  Page Last updated: 2008-05-14
  Have You played A Pinball Today?

  Contact me - replace (at) with @