Williams High Speed Refurbishing Project - Part II!

MÅLNING OCH LAGNING AV SPELPLAN


Översikt målning   Översikt målning

Här är två bilder när jag håller på och arbetar med målning av spelplanen.

Anledningen till att jag tycker att man ska göra färgbättring av skador eller slitage på spelplanen även om resultatet inte blir helt perfekt är att det är bättre än att lämna områden på spelplanen med rent trä. Om färgbättringarna inte blir helt perfekta kommer detta oftast inte att upptäckas av en betraktare eller spelare, men däremot kommer en skada eller slitage i spelplanen där det saknas motiv eller färg att vara betydligt mer iögonfallande och i vissa fall även påverka spelet negativt.

Mylar, mylar lim

BORTTAGNING AV LIM


Vit grundfärg

Limrester på spelplanen efter mylar, detta intorkade lim brukar sitta rejält fast och är arbetsamt att få bort. Ska visa hur jag går tillväga för att få bort detta utan att göra skada på spelplanen.


Vit grundfärg

Jag börjar med att lösa upp limmet med Label-off som finna att köpa på Biltema.


Översikt målning   Översikt målning

Medans limmet blir till en seg massa skrapar jag bort det lager för lager med ett rakblad.


Översikt målning   Översikt målning

Här ser vi lim som jag har skrapat ihop som sedan tas bort med en tygtrasa.


Vit grundfärg

Försök att hålla rakbladet jämns med spelplanen så att det ej skär ner i färgen under limmet.


Vit grundfärg

När allt lim är bortskrapat med hjälp av Label-off och rakblad, tygtrasa är det dags att putsa området med Novus 2 och CP-100.


Vit grundfärg

Jag använder en scotch-brite svamp för att arbeta ut Novus 2 på ytan och sedan torkar jag med en tygtrasa. Reglera trycket när du arbetar med svampen så att den inte skadar spelplanen.


Vit grundfärg

Så här fint blir området när limmet är borta. Om limmet tar med färg upp från spelplanens yta får man räkna med att göra mindre färgbättringar efteråt. Trots allt så har man inget val utan limmet måste bort.


MÅLNING OCH LAGNING AV SPELPLAN - RENGÖRING


Översikt målning   Översikt målning

Översikt målning   Översikt målning

Borttagning av smuts med hjälp av Novus 2. Område före och efter rengöring.


Kick-out hole

Vit grundfärg

Det övre högra hålet var lite skadat i framkant.


Översikt målning   Översikt målning

Jag byggde upp kanten med plastiskt trä (Casco) till ursprunglig form.


Vit grundfärg

Hålet efter slipning. Slipa försiktigt så att inte omkringliggande färg skadas.


Vit grundfärg

Hålet efter målning och lackning.


Tyvärr höll inte denna lagning för det våld som flipperkulan utövar på hålets kant och började lossna från det ursprungliga träet.


Vit grundfärg

Nu använder jag kemiskt trä (Plastic Padding) istället för at bygga upp den skadade kanten på hålet. Kemiskt trä härdar på 10 minuter i rumstemperatur så man får arbeta snabbt med det. Fördelen är att man kan bygga upp skadan lager för lager till ursprunglig form. Det kemiska träet är lätt att skära till önskad form med ett rakblad där man kommer åt och sedan slipa med ett sandpapper.


Vit grundfärg

Hålets kant har diametern 35 mm. Jag klipper till en mall i papper och mallar för att se så att jag får en cirkulär kant vid slipning.


Vit grundfärg

Hålet efter målning av kantlinje, akrylfärg av märket Rowney - Ivory Black och Cadmium Red samt ett försök att efterlikna träfärgen, gulbrun akrylfärg av märket Rembrandt - Yellow Ochre utblandat med Rowney - Gel Retarder ett medium som tunnar ut akrylfrägen och gör den transparent. Över den gulbruna färgen lägger jag en lasur innehållande ytterst lite svart färg.


Vit grundfärg

Hålet efter ett lager med golvlack.


Vit grundfärg

Det slutliga resultatet - hålet efter tre lager med golvlack. Förhoppningsvis ska kanten nu hålla för flipperkulans våld.


Slitage på spelplanen

MÅLNING OCH LAGNING AV SPELPLAN - FÄRGBÄTTRING


Vit grundfärg

Här är arbetet med färgbättring i full gång.


Vit grundfärg

Här ser vi skada utanför höger slingshot. Detta är slitage efter att kulan har slagit i spelplanen när den lämnat höger Hide out ramp. Har börjat med att måla upp den vita och svarta konturlinjen med akrylfärg.


Översikt målning   Översikt målning

Sedan målar jag med grå, svart och blå akrylfärg som blandas till rätt nyans. När jag är nöjd med färgnyanserna stänger jag skadan med minst 3 lager golvlack eller så många lager lack så att jag får en jämn yta igen. Över denna skada kommer jag att applicera en mylar då den ligger framför slingshooten. Framför slingshooten accelerar kulan och detta område har utökad risk för slitage.


Vit grundfärg

Färgbättring kring 20.000 Light Kickback insert.


Vit grundfärg

Färgbättring runt Freeway insert, mittre delen av spelplanen


Vit grundfärg

Polisbilarna som finns på de yttre Freeway banorna kommer att färgbättras.


Vit grundfärg

Lagning spelplanen för att kunna fästa post som center plasten ska sitta fast i.


Vit grundfärg

Även vänster sida av spelplanen framför slingshoot har skada efter ball drop. Detta är till stor del orsakat av att man har tagit bort fabriks mylaren och ej satt någon ny mylar framför slingshooten.


Vit grundfärg

Den blå färgens nyans kom att visa sig att bli väldigt svår att matcha, men jag fick efter många försök till en nyans som jag blev nöjd med.


Vit grundfärg

Out lane har slitage.


Översikt målning   Översikt målning

Fler mindre skador kring inserts.


Vit grundfärg

Färgbättring av polisbil.


Vit grundfärg

Färgmatchning för att försöka hitta rätt färg och nyans innan målning.


Översikt målning   Översikt målning

Färgbättring av skador på Freeway banan. Det var svårt att få till rätt nyans på den olivgröna färgen - den ville hela tiden bli något mörk men det kommer inte att synas då omådet ligger dolt högt upp på spelplanen. Dessa skador har uppstått efter ball drop från rampen, då ytan inte har varit skyddad med mylar. Lackning och mylar är kvar att göra.


Översikt målning   Översikt målning

"Ferrari" efter bättring med färg - det blev ett bra resultat.


Freeway value

MÅLNING OCH LAGNING AV SPELPLAN - INSERT


Vit grundfärg

Insert Freeway value på höger bana hade en hel del slitage. Då jag hade nya insert dekaler bestämde jag mig för att försöka få bort den befintliga texten på insert.


Vit grundfärg

Insert ligger lite för högt och för att få den att hamna i nivå med övriga spelplanen knackar jag ner den försiktigt med en hammare och en rundstav i trä. I änden av rundträet har jag satt en bit filt för att inte skada ytan på insert. Om en insert ligger under spelplanens nivå är det bara att knacka upp den från undersidan av spelplanen - var bara varsam på att färgen på kantlinjen runt insert kan lossna.


Vit grundfärg

För att få bort den befintliga texten/dekalen så skrapar jag bor denna med ett rakblad. Detta är ett tidskrävande arbete och man måste vara försiktigt så att man inte skär för djupt ner i plasten på insert eller skadar områden kring insert.


Vit grundfärg

För att jämna ut ytan på insert efter rakbladet slipar jag med fint sandpapper, kornstorlek P240 och P1200.


Vit grundfärg

Nu har jag fått bort all text/dekalen.


Vit grundfärg

Sedan putsas insert med CP100 och Novus2 och den svarta samt röda konturlinjen bättras med färg. Nu är den klar för att få en ny insert dekal.


Vit grundfärg

Här är det slutliga resultatet med ny insert dekal - Freeway value.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2009-03-08
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @