WMS Space Mission (EM) 1976 Refurbishing project - Part IV!

WILLIAMS SPACE MISSION (EM) 1976 - BACKBOX REFURBISHING - SCORE WHEELSArbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II


Bilderna visar arbete med Score Wheels. Williams Space Mission har 16 stycken enheter som behöver rengöras.


Score wheel

Som vanligt är det en hel del smuts och onödiga smörjmedel på enheten. De tre kontakterna i nedre delen av bilden är zero and nine position switches och kontakten till vänster i bild är (EOS) end of stroke switch.Score wheel

Vi ser hur smutsigt det är på topsen efter rengöring.


Score wheel

Trasan indränkt med Aceton som användes för att rengöra ett score wheel visar hur mycket smuts som det fanns. Kan nämnas att flera trasor gick åt per Score wheel.


Score wheel

PCB ”Printed Curcuit Board”, plattan med olika vägar för strömmen att gå, är nu rengjord från all smuts och fett som samlats under alla år av användning.


Score wheel

Alla ”score reels” demonterade för spelare 3.


Score wheel

Usch, se hur mycket fett det var på ratch – ni kommer ihåg plast/plast regeln – ej behov av fett då vi har torr smörjning mellan nylon mot nylon här. Drive pawl ligger an mot ratch kuggar och stegar fram score wheel.


Score wheel

Alla delar från score wheel fövarar jag I boxar med lappar numrerade från 1-4 för att få samma delar till samma score wheel efter rengöring.


Score wheel

När drum reel ska passas in på hjulet med kuggar så ska man passa in tappen på drum reel i desss urtag enligt bilden. Då hamnar drum reel rätt och kommer att visa siffran noll i fönstret på toppglaset när alla tre kontakterna är öppna.


Score wheel

Alla ”score wheel” rengjorda för spelare 1, vi kan se siffran ”5” mot coil vilket innebär att siffran ”0” är synlig i poäng fönstren på toppglaset. Alla tre switchar är nu öppna, kontrollera att avståndet mellan switch bladen är ca 1 mm. Prov att stega enheten manuellt så att de tre kontakterna sluter och öppnar enligt,

 • När siffra "0" eller index positionen syns i fönstret på spelets framsida ska alla tre kontakterna vara öppna N.O - Normaly open.
 • När siffra "1" till "8" syns i fönstret på spelets framsida ska de två översta kontakterna vara stänga N.C - Normaly closed. Den nedre kontakten ska vara öppen N.O - Normally open.
 • När siffra 9 syns i fönstret på spelets framsida ska alla tre kontakterna vara slutna N.C - Normaly closed.

 • Score wheel

  En kabel lossande när jag kände på den. Det är inte ovanligt att kablar är på väg att släppa från sina lödpunkter på grund av alla vibrationer som uppstår i spelet när man spelar på det. Jag kan nämna att en kabel lossande från högra bonus enheten på mitt Grand Prix några månader efter genomgång med följd att kulan fastnade i högra ”kick-out” hålet under spel.


  Score wheel

  Spelare 1 & 3 score wheel efter rengöring.


  Score wheel

  Spelare 4 score wheel efter rengöring.  BACKBOX REFURBISHING - CREDIT UNIT  Score wheel

  Credit unit hade en hel del smuts och olja i sina rörliga delar då det gick trögt när jag manuellt stegade upp enheten. När jag stegade ner enheten rörde sig inte hjulet alls utan min hjälp vilket tyder på att den behövde plockas isär och rengöras.


  Score wheel

  Vi ser baksidan av “Credit unit” där hjulet med siffror sitter som visar antal krediter man har att spela för genom fönsterrutan i toppglaset. Likväl som på mitt Grand Prix är hjulet klippt för att begränsa antal krediter. Det är ovanligt att hitta ett hjul med högre siffra än 8-10 på EM spel i sverige. Dessa klipptes förmodligen för att begränsa antal utbetalda krediter, antingen av operatören eller på grund av något lagkrav.


  BACKBOX REFURBISHING - RELAYS AND JACKS  Score wheel

  De tre först relä från vänster är i ordning 1000 poäng, 100 poäng och 10 poäng. Dessa relä är aktiverade genom signaler från olika kontakter på spelplan såsom swinging target, spinner, rollover switches, bonus relay, bumber switches. De två relä till höger är i ordning 3&4 reset och 1&2 reset, vilka ger signal till var drum unit via zero switch på var enhet. trumma. Dessa relä är aktiverade genom signal från kam ”A” på ”score motor” via switch på reset relä vilken finns på botten plattan i kabinettet.


  Relays   Relays

  På bilden ser vi relä för att indexera 100.000 poäng för spelare 1-4 då räknerullarna har nått 99.990 poäng. Detta är hållrelä som efter att ha aktiverats ligger på ända tills spelet är slut.


  Score wheel

  Kontakter ”Jacks” mellan ”backbox”, spelplan och bottenplattan “mechanism panel” i kabinettet. Dessa ska rengöras för att säkra god funktion, se Grand Prix Refurbishing Project.


  Score wheel

  Kontakter för att ställa in x-tra kula eller credit vid vissa uppnåda poäng.  BACKBOX REFURBISHING - MATCH UNIT


  Score wheel

  Match unit innan rengöring.


  Score wheel

  The metal activator plate "metallplattan" var trasig och behövde bytas. Som tur var hade jag en annan match unit liggandes så jag kunde ersätta den trasiga. Metallplattan dras mot en solenoid coil. På metallplattan sitter en liten nylon länk som stegar fram ett litet kugghjul i nylon som får axeln att rotera och flytta fram match units kontakt armar som sitter på dess utsida. Dessa stegas fram var gång som metallplattan aktiveras av solenoiden.  BACKBOX REFURBISHING - PLAYER UNIT


  Score wheel

  Player unit innan rengöring.


  Score wheel

  Ta många bilder innan nedmontering av enheten för att komma ihåg hur det såg ut innan, även om man har gjort det några gånger innan kan det vara bra att se hur en switch eller en arm var positionerad innan. Det finns även möjlighet att titta på liknande enheter för att komma ihåg hur det ska vara vid ihopmontering ifall man skulle vara glömsk.


  Relays   Relays


  Före nedmontering av player unit markera fjäderns placering på hjulet med en märkpenna. När man lossar fjädern är det viktigt att räkna hur många varv som fjädern är spänd för att få samma när man återmonterar den. I regel brukar det röra sig om 3 varv ibland 4 om den har tappat sin kraft.


  Score wheel

  Det fanns en hel del smörjmedel på ratchet and shaft assembly som hade blivit hårt som cement. Vid återmontering applicera lite smörjmedel (Super lube grease) på kuggarna.


  Relays   Relays


  Fjäder för retur när man stegar upp enheten var utmattad och hade inte tillräckligt med kraft för att dra tillbaka enheten. Fick ersätta fjäder 10A-228 med en fjäder som jag hade liggande och därefter fungerade den igen. Ska nämnas att dessa fjädrar är svåra att få tag i så jag fick använda en liknande fjäder, tyvärr inte original.


  Score wheel

  Bild för komihåg innan man demonterar enheten.


  Score wheel

  Innan borttagning av disken markerar jag dess läge med en spritpenna då den befinner sig i reset läge. Om disken ej kan flyttas till sitt reset läge och sitter fast på grund av all torkad smörjmedel, markera dess position och återmontera i samma läge. Detta för att undvika att disken hamnar 180 grader fel.


  Score wheel

  Innan disken monteras applicera ett tunt lager med fett (Super lube grease) på nitarna. Detta förhindrar att nitarna korriderar och de blir mer konduktiva samt att enheten kommer att röra sig lättare. Fettet minskar slitaget på nitarna från de roterande fingrarna.


  Score wheel

  Här kan vi se hur mycket smuts som lossnar från delarna när de ligger i ultraljudsrengöraren. Smutsen ser ut som ett moln i vattnet - att använda ultraljudstvätten för rengöring av delarna var ett rent nöje.


  BACKBOX REFURBISHING - ETTIKETTER


  Score wheel

  Tabell på insidan av backbox för justering av poäng – kan justeras för att ge x-tra kula eller kredit för vissa uppnådda poäng - same player shoots again.


  Score wheel

  Ettikett på insidan av backbox som beskriver förfarande vid justering av switchar. Regeln är att man inte ska justera någon switch utan att vara helt säker på att den behöver justeras. Om justering verkligen behövs så kan man bedöma detta genom att studera liknande relän eller switchar. Har man justerat mer än 10% av totala antalet switchar i ett spel så har man med all säkerhet justerat bort sig och kanske skapat värre problem än vad man stod med innan man började justera.


  SWITCHES


  Score wheel

  En switch består av flera delar som är ihopsatt på två tuber. De delar som ingår är kontaktblad gjorda av koppar eller tungsten, distanser gjorda av fiber eller plast samt isolatorpapper.


  Score wheel

  Här är två distanser borttagna från switchen.


  Score wheel

  Här är ett kontaktblad med isolatorpappret borttaget - isolatorpapperet är till för att isolera mot exempelvis en wire form på spelplanen.


  Score wheel

  Det andra kontaktbladet är borttaget och hela switchen är isärplockad. Man kan bygga ihop switchen med olika avstånd mellan kontaktbladen genom att lägga till eller ta bort distaner. Detta kan komma till pass om man byter switch för flipperknappar i kabinettet då man kan justera avståndet mellan kontaktbladen för att få en optimal funktion när flipperknappen trycks in.


  Score wheel

  Backbox utan backglass. Slutligen byts alla lampor ut från #44 till #47 och score wheels är rengjorda.  Pleasure and Pinball

  Page Last updated: 2009-03-18
  Have You played A Pinball Today?

  Contact me - replace (at) with @