WMS Space Mission Refurbishing project - Part II!

WILLIAMS SPACE MISSION (EM) 1976 - PLAYFIELD REFURBISHING


another new friend

GENOMGÅNG UNDERSIDAN SPELPLANEN


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Undersidan av spelplanen innan rengöring och genomgång av alla delar.


another new friend

Nedre delen av undersidan med flippers.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Här ser vi en del av reläbanken som sitter under spelplanen. Jag rengör och verifierar alla kontaktblad mot manual.


SWINGING TARGET MOTOR


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


another new friend

Swinging target motorn består av en konsol med motor och kugghjul samt en arm som föbinder target på ovansidan av spelplanen. Jag plockar ner armen och rengör axeln som den sitter på. Några droppar olja på kugghjulen och Super Lube fett på axeln och armen rör sig fram och tillbaka mjukt igen.


STEPPER UNITS


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Stepper units - Bonus enheten plockas isär och rengörs för optimal funktion.


FLIPPERS


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

De EM (elektromekaniska) Williams spelen från denna tidsera har första generationens flippers. De består av separata delar, en konsol för montering av solenoid, plast bussning, coil stop och crank stop. Dessa delar sitter skruvade direkt i spelplanen och inte på en gemensam konsol vilket resulterar i något mindre kvicka flipprar. Flipprarna är en viktig del av spelet då de sammanbinder spelaren med flipperspelet. Därför är det viktigt att ha bra fungerande flippers! Se vidare mitt Williams Firepower projekt för andra generationens flippers.


another new friend

EOS (End OF Stroke) kontakterna hade mycket oxidation vilket försämrar flippers prestanda.


another new friend

Jag filar bort all oxidation på EOS kontakterna tills de blir blanka och får plana fina kontaktytor igen.


another new friend

Det var mycket smuts på plunger och länkage (crank).


another new friend

Jag ersätter flipper coil sleeve med nya i plast.


another new friend

Här ser vi flipper efter genomgång.


another new friend

Lite bra att ha grejer vid rengöring av spelet.


another new friend

Rengöring av inserts med Novus 2 och byte av lampor från #44 till #47.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2009-03-26
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @