JK Cabinet to MAME - Arcade project Part II!

CRT MONITOR


JK Monitor

Den typ av monitor CRT – Cathode Ray Tube som fanns i mitt JK-Kabinett hade tappat färgerna i bilden och behövde bytas ut. Detta beror på att spelet har varit påslaget många timmar i sträck varje dag året om vilket medför att monitorn tappar i ljusstyrka och färgomfång över tiden. Orsakerna till att monitorns bild blir dålig kan vara många, exempevis kan det bero på uttorkade elektrolytkondensatorer på monitorns chassikort eller att andra elektronikkomponenter är defekta. En annan orsak kan vara att de magnetringar (purity/covergence rings) som sitter på monitorns tub kan vara påverkad med följd att den har börjat bli avmagnetiserad. Min CRT monitorn var av märket Samsung med storleken 25" (tum).


Bilden ovan visar även det original Bezel som används för att täcka av de ytor som är utanför monitorns bildglas.


Det finns nyproducerade CRT monitorer 29" (tum) att tillgå som är lämpade för arkadspel men de är dyra då dessa importeras från USA, vilket inte var ett ekonomiskt alternativ i mitt fall.


!!! VARNING !!!


JK Monitor   JK Monitor


Alternativet var att börja felsöka monitorn och dess chassikort men då det finns höga nivåer av spänning på upp till 25000 Volt är det inte något som en person utan behörighet bör göra. Det kan vara förenat med LIVSFARA att beröra fel detaljer på monitorn eller dess chassikort trots att spänningen till kabinettet är urkopplad, även efter att spänningen är urkopplad till kabinettet kan höga nivåer av spänning kvarstå i monitorn upp till ett år efteråt.


Dell P1130 Trinitron 21"


JK Monitor   JK Monitor


Mitt val föll på att ersätta den gamla CRT monitorn med en begagnad datorskärm av märket Dell P1130 Trinitron 21" (tum) för 500 kronor. Vilket innebär att bildytan minskar med 4" vilket förmodligen blir marginellt för den totala spelupplevelsen. Däremot gör Trinitron tekniken från Sony att bilden blir oerhört skarp med klara färger. Det platta bildröret minimerar reflektioner i bildytan samt att raka linjer förblir raka ifrån alla betraktningsvinklar. En mycket uppskattad datorskärm av företag som använder CAD/CAM/CAE.


En annan stor fördel med en datorskärm till skillnad från de äldre CRT monitorerna är att man kan spela både vertikala och horisontella spel på dessa. De äldre CRT monitorerna var man tvungen att vrida på 90 grader när man byte från ett horisontellt spel till ett vertikalt spel.


JK Monitor

För att få in datorskärmen i kabinettet avlägsnas plasthöljet genom att lossa de skruvar som sitter på baksidan och undertill av höljet.


JK Monitor

Med hjälp av ett par skruvmejslar snäpps höljet isär i ovankant.


JK Monitor

Sedan kan höljets bakstycke lossas från den "främre ram" som utgör del av plasthöljet.


JK Monitor

Häpp! - plasthöljet är nu delat.


JK Monitor

Sedan skruvas "främre ramen" bort från fronten av datorskärmen.


JK Monitor

Det övre fästet (markerat med en grön ring) och det nedre fästet som "ramen" är skruvad i kommer att används till att fästa datorskärmen inne i kabinettet på konsoler.


JK Monitor

Nu är "ramen" lös och ligger framför datorskärmen, det finns ett kretskort på insidan av "ramen" och på utsidan finns knappar som styr färgstyrka och ljusstyrka. Ramen kommer att följa med datorskärmen när den är monterad i kabinettet och fungera som bezel. Bezel är ett svart papper som täcker de ytor som är utanför bildskärmens glas för att ge ett rent intryck inne i kabinettet.


JK Monitor   JK Monitor


Några bilder på datorskärmen utan plasthölje. Notera datorskärmens fästen som syns i de gröna ringarna i bilden, datorskärmens fästen kommer att skruvas till konsoler inne i kabinettet.


NYA KONSOLER


JK Monitor

Den gamla CRT monitorn var upphängd i konsoler i kabinettet. För att få in dataskärmen i kabinettet tillverkar jag nya konsoler av vinkelbeslag. Först gör jag en pappersmall som jag mäter till genom att hålla den mot fästena på dataskärmen som jag tänker använda för att skruva fast den i kabinettet. Det blir en del mätande för att veta hur stor del av vinkelbeslaget som behöver kapas bort.


JK Monitor

Med hjälp av pappersmallen ritas ett svart streck på vinkelbeslaget för att markera var jag ska såga.


JK Monitor

Vinkelbeslaget efter sågning.


JK Monitor

I bilden ser vi ett vinkelbeslaget provmonterat till bildskärmen.


JK Monitor

Vinkelbeslagen monterade i kabinettet. För att ta upp toleranser mellan kabinettet och dataskärmen gjordes hålen i vinkelbeslagen ovala med hjälp av en rundfil, markerat grönt i bilden.


UT MED DET GAMLA OCH IN MED DET NYA


JK Monitor

Då var det dags att städa ur kabinettet. Efter att CRT monitorn är urtagen ur kabinettet, monteras chassikortet, nätaggregatet samt jammakortet bort för att ge plats åt den "nya" dataskärmen samt datorn.


JK Monitor   JK Monitor

Det är trångt och tungt att lyft i och ur en monitor ur ett arkadspel, men för att underlätta går det att skruva bort det stag av trä som sitter i JK kabinettet som glaset vilar på i underkant. En monitor väger allt från 20 till 30 kg så akta ryggen!!!


JK Monitor   JK Monitor

Nu är dataskärmen på plats i JK kabinettet och på bilderna syns skruvarna som håller dataskärmen på plats mot vinkelbelsagen.


JK Monitor

Det blev väldigt bra och nu ska ett nytt bezel tillverkas för att täcka av ytorna runt dataskärmen.


JK Monitor

Slutligen en bild rakt framifrån. Datorn får plats precis under dataskärmen.


ARCADE CABINET BEZEL


JK Monitor

Bezel - är en ram som är utskuren av kartong Cardboard för att täcka ytorna runt monitorn. Jag köpte ett ark svart pappkartong på bokhandeln som kändes lagom styv för att orka bära sig själv runt monitorn, bezel ligger runt monitorn på dess konsoler.


JK Monitor

För att få yttermåtten ritade jag av den gamla ramen (Bezel) på pappkartongen.


JK Monitor

Efter en del mätning runt monitorn i kabinettet ritade jag en inre ruta som ska klippas ur.


JK Monitor

Här är ytterkanten och den inre ramen urklippt i pappkartongen.


JK Monitor

Bezel passade perfekt runt monitorn.


JK Monitor

En bild vid uppstart av MaLA.


JK Monitor

Inne i MaLA menyn.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2013-01-04
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @