JK Kabinett till MAME - Arkad projekt Part IV!

INTERFACE I-PAC 2


JK Interface

För att få joystick och tryckknappar på frontpanelen att kommunicera med datorn är Ultimarcs I-PAC 2 kort helt suveränt. I-PAC (Interface for Pc to Arcade Controls) kopplas in på datorns USB port. Ingen programmering krävs utan kortet har en grundkonfiguration för MAME och är mer eller mindre Plug and Play vilket gör att det är enkelt att förstå hur kontrollerna ska kopplas in till kortet. Det finns två uppsättningar med ingångar på kortet en för var spelare, dessa är jord, joysticks, 8 tryckknappar, startknapp, myntknapp.


JK Interface

I-PAC 2 (kontrollerkortet) skruvas fast på insidan av kabinettet med fyra stycken distanser för lätt åtkomlighet.


JK Interface

Jag har valt att ha kvar den original sockerbitskontakt som sitter på insidan av kabinettet där frontpanelen kopplas in så det blir många kablar i olika färger som ska skarvas ifrån denna kontakt och anslutas till I-PAC 2 kortet. Anledningen är att det blir lätt att ta bort frontpanelen från kabinettet då denna kontakt lätt kan kopplas isär om behov skulle uppstå.


CABLE AND CABLE


JK Interface

Efter att alla kablar är klippta i rätt längd kan de kopplas till I-PAC 2 kortet.


JK Interface

Den översta kabeln på I-PAC 2 är jord som är gemensam för alla kontroller (microswitchar) på frontpanelen. Notera att spelare 1 har sina ingångar till vänster på kortet och spelare 2 har sina ingångar till höger på kortet.


JK Interface

Nu är alla kontroller kopplade till I-PAC 2 kortet. Återstår bara att strappa ihop alla kablar och fästa dem till kabinettet.


JK Interface

För att hålla ordning på kablarnas färger från kontrollerna och de nya kablarna fick jag göra en korsreferensmatris.


JK Interface

Dags för första testkörningen och alla kontroller fungerar. Det som kvarstår att lösa är en knapp för att fylla på krediter när man är inne i ett spel i MAME samt en ESC knapp när man ska gå ur ett spel, därav att tangentbordet fortfarande ligger kvar på locket som är till utrymmet där myntlådan förvaras.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2013-01-08
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @