JK Kabinett till MAME - Arkad projekt Part V!

SOUND SET-UP


JK Sound

Det sitter en centralt placerad högtalare ovanför de som spelar på kabinettet, vilket ger ett bra och direkt ljud till den som spelar.JK Sound

Den befintliga högtalare som används i kabinettet är en 8 Ohms och när jag kopplar den till utgången för ljud på datorn blir det nästan inget ljud alls. Datorns ljudkort orkar inte driva detta 8 ohms högtalarelement. För att få ett bra ljud använder jag de två högtalare som var med den dator som jag använder för Mame.JK Sound

Högtalarelementen som sitter i datorhögtalarna plockas ur och passar i hålet där 8 ohms högtarelementet var monterad.JK Sound

Provmontering med ett av de två högtalarelementen.JK Sound

Nya hål borras och skruvar monteras som ska hålla de två högtalarelementen på plats i hålet.JK Sound

Ett av högtalarelementen på plats och det andra som syns hängande i bilden ska sitta bredvid.JK Sound

De två högtalarelementen monterade och kablar har dragits ner till ljudkontrollen som fanns i den ena av högtalarlådorna.


JK Sound

Gallret monterat för högtalarna.


JK Sound

Nya högtalarkablar löds fast till ljudkontrollen.


JK Sound

Ljudkontrollen sätts fast i en av högtalarlådorna med hjälp av smältlim, sedan fästs högtalarlådan med smältlim i utrymmet längst ner i kabinettet.


JK Sound

Nu är knappen för volymen lätt åtkomlig och datorn skickar ut ljudsignalen till standard PC högtalare.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2013-02-15
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @