WMS Grand Prix EM Cabinet Refurbishing - Part III!

BOTTENPLATTAN & SCOREMOTOR


broken switch

Hela bottenplattan mechanism panel med dess enheter såsom transformator, Jacks, relä, Score motor, Stepper units, Spinner unit finns i botten av kabinettet. I framkant syns säkringshållaren med glasrörssäkringar.


SCOREMOTOR


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Bilderna visar "Score motor" för Williams Grand Prix. Vi kan se hur mycket smuts som har samlats på och kring motorn, framförallt hur oljiga stackarna med kontakter är, det är mycket viktigt att dessa är helt rena och är rätt justerade för att säkerställa korrekt funktion i spelet.


"Score motor" är spelets hjärta och bygger på kamteknik liknande den som finns i programverket för äldre tvättmaskiner. Den styr nästan alla funktioner i ett elekromekaniskt flipperspel. Den består av ett antal kammar "hjul med notchar" som roterar och i sin tur höjer och sänker kontakterna på stackarna så att dessa öppnar och stänger.


Exempelvis om man träffar en 5.000 poängs target på spelplanen så får "score motor" signal via ett relä att starta. Score motor går 5 varv och aktiverar varje gång en switch som ger signal till ett annat relä att score wheel poänghjulet ska räkna upp poäng - sedan är det en annan switch som ger signal så att relä stängs av - enkelt beskrivet.


Nämnas bör att det finns en indexkam som håller reda på score motor startposition "nolläge".


VARNING - var försiktig vid rengöring och justering så att man inte justerar bort sig utan har koll på hur,switchar, kontakter ska stå enligt elschemat. Det hände några gånger när jag arbetade med score motor att jag fick det klassiska hjärnspöket och började tvivla på vad jag hade gjort vid justering och rengöring.


Många problem med äldre elektromekaniska flipperspel kan härledas till en smutsig eller feljusterad "Score motor". I mitt fall så det ända som hände när jag tryckte på startknappen på spelet var att "Score motor" snurrade ett kvarts varv och sedan hände inget mer med spelet förutom att allmänn belysningen lyste på spelet.


TOTAL GENOMGÅNG OCH RENGÖRING KRÄVDES...


broken switch

Under kåpan ligger motorn med kugghjulen som får axeln med kammarna att rotera, bra att rengöra och lägga lite fett i form av Super lube


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Här arbetar jag med rengöring av motorn, mycket tops indränkta i Aceton gick det åt då vissa kontaktpunkter var riktigt ojiga - ABSOLUT INGET SMÖRJMEDEL FÅR FÖREKOMMA PÅ DESSA KONTAKTER.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

Det går även att manuellt dra axeln på motorn manuellt framåt med hjälp av en liten skiftnyckel samt att man kan lossa skruvarna på vänster sida av motorn som håller den fast i bottenplattan så att den går att resa upp för att lättare komma åt och arbeta med den.


broken switch

För att verifiera att alla kontakter i stackarna var rätt justerade "Normaly Open" (N.O) och "Normaly Closed" (N.C) gjorde jag en matris i excel utifrån elscemat för att underlätta, då det var svårt att läsa schemat och sedan titta på kontakterna på "Score motor". Var till stor hjälp även när man ska spåra vidare på elschemat från en kontakt på "Score motor" vid felsökning. Matrisen visar var kam med kontakterna ordnade i bokstavsordning med den lägsta bokstaven längst ner i stacken, även färg koderna är angivna för kablarna till var kontakt.


R-W-3 = tre stycken kablar med färgmärkning Red-White. Det finns en typ av kontakter som består av både en N.C och en N.O kontaktbleck och dessa kallas för "Make and Brake" M&B. För att se matrisen klicka på bilden ovan.


broken switch

Jag hittade en kabel som hade isoleringen helt smält vilken jag fick byta ut och en kabel som var lös. Den lösa kabeln fick jag identifiera via färgkombinationen på dess isolering och sedan via elschemat se till vilken kontakt den skulle lödas fast.


broken switch

Då var alla kontaktpunkter och hela "Score motor" rengjord.


JUSTERING OCH RENGÖRING AV RELÄ


broken switch

Bilden visar ett relä på bottenplattan i kabinettet. Den består av ett antal kontakt bleck som sitter i en "släde" som dras mot en solenoid när den är aktiverad av en strömpuls. Ett relä har oftast både kontaktbleck som är normalt öppna (N.O) eller normalt stängda (N.C) och för nästan alla funktioner i ett elektromekanisk flipperspel är ett relä inblandat. Viktigt är att bleckens kontaktpunkter är väl rengjorda och att man verifierar att de är rätt justerade enligt manualen till spelet. Var relä är schmeatiskt beskrivet i manualen med färgkod för var kabel som är ansluten till relät, läge på kontakten (N.O/N.C) samt till vilken enhet signalen tar vägen i spelet. Samtidigt verifierar jag att rätt kabel är lödd till rätt kontaktbleck enligt manualen och drar lätt i kablarna så att de ej har någon svag lödning.


broken switch

För att rengöra svårt smutsade kontaktpunkter används en sandfil eller den amerikanska varianten som syns på bilden "Flexstone" fil genom att dra den mellan kontaktbleckens kontaktpunkter samtidigt som man försiktigt klämmer åt med en spetsig tång. Sedan rengör jag igen med en tops indränkt i Aceton.


broken switch

Med en pensel borstar jag bort löst sittande damm och sliprester efter rengöring av kontaktpunkter med en sandfil om jag inte kommer åt med en tops.


broken switch

Nu är alla kontaktpunkter på blecken skinnande rena och ska ge en god kontakt.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Det är vanligt att det finns kablar som har smält isolering efter kortslutningar eller överhettning och dessa passar jag på att byta ut. Spelens kablar har en isolering av tyg och ibland hittar man dessa nyare kablar med plastisolering och jag vet inte om dessa är original eller om någon har bytt dessa i sentid?


broken switch

Bevis på att relä var riktigt smutsiga och behövde flera omgångar med rengöring för att få riktigt rena.


broken switch

Två "Stepper units" bakelit diskar och armar rengjorda.


broken switch

vi ser hur mycket smuts det är på glödlampan. Alla glödlampor byttes från #44 till #47 som drar mindre ström och därmed utvecklar mindre värme. Alla "Inserts" plastbitar infälda i spelplanen rengjordes med Novus 2 på undersidan.


broken switch

Här ser vi rengöring av kontakt för ett av hålen och plasten som kulan ramlar på som ligger för hålet.


FLIPPER KONTAKTER


broken switch

Kontakterna på insidan av kabinettet för flipperknapparna var rejält slitna och behövde bytas på båda sidorna. När man spelade hände det att flippern hängde sig i sitt övre läge för kontaktpunkterna var helt utslitna och brände ihop. Kontaktpunkterna på dessa kontakter består av tungsten och kan slipas med en mindre stålfil för att få bort oxidation, men det hjälpte inte i mitt fall.


broken switch

Här byter jag ut de gamla mot nya kontakter. Viktigt att man får samma spel mellan kontakt och knappen samt samma spel mellan kontaktens bleck som på den kontakten som satt i spelet från början. Det är lite trixande med bakelit distanserna som kontakten är uppbyggd av då man komprimerar kontakten när den skruvas fast i kabinettet och det tänkta spelet ändrar sig.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2008-08-15
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @