WMS Grand Prix Refurbishing project - Part V !

WMS Grand Prix (Em) 1976 - Troubleshooting release fall/winter -08


Jack

När man ska felsöka på spelet är det bra att ha några kablar med krokodilklämmor i båda ändorna. Ena änden fäst vid en punkt på en enhet eller relä som man tror har problem och den andra änden fästs till jord för att se om det är avbrott så att inte ström når fram. Kan även användas för att identifiera var det kan vara brott i en krets. Oftast brukar jag försöka kontinuitetsmäta mellan punkt A och B på elschemat för att se om det finns avbrott.


Jack

Ibland kan det vara bra att ha en kabel som är "bruten" för att testa en funktion eller få något att dra på spelet. Här har jag gjort två kablar med krokodilklämma i ena änden och en hon respektive han kontakt i de andra ändarna.


Jack

Här använder jag den "brutna" kabeln för att simulera att kontakt i utskjutarbanan sluts och spelet startar en ny kula. Här ges möjlighet att studera hur relä och enheter under spelplanen eller på mechanism panel arbetar och jämföra mot manual eller elschema. Exempelvis om man vill se hur bonus räknas ner när kulan rinner, bara att sluta kontakten, så tror spelet att en kula ligger i utskjutartråget.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2008-05-14
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @