WMS Grand Prix EM Backbox Refurbishing - Part IV!

SCORE WHEELS TIMES TWENTYbroken switch

Här ser vi alla poängrullarna som räknar/visar upp poäng för de 4 spelarna, det är vanligast på EM spel att de har 4 poängrullar och en fast siffra 0 för att skapa högre poäng, dvs 5 siffror visas, ex poäng 0-99.990 poäng. Äldre spel hade inte denna extra nolla utan endast 3 poängrullar och en upplyst siffra för att indexera högre poäng än vad de tre poängrullarna kunde visa. Poängrullarna kallas för "Score reel" eller "Drum unit" och de har ett plasthjul med siffrorna 0-9. En solenoid stegar fram en siffra i taget. På Grand Prix och några till av de sista spelen som tillverades utökade man med ytterligare en poängrulle för att skapa högre poäng, 0-999.990, och mer intresse för EM spelen innan de elektroniska spelen började komma runt 1977-79.


Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


Bilderna visar hur mycket damm/smuts och smörjmedel/fett som samlas på dessa poängrullar och då framför allt på dess kontakter.


broken switch

Bra belysning behövs när man arbetar med "Drum unit" poängrullarna.


broken switch

På mitt Grand Prix var det riktigt smutsigt i backboxen och det syns på plasthjulet med siffror "Plastic score drum reel".


broken switch

Alla "Drum units" sitter fast i ett spår i ovankant och låsta med en pinne i nederkant. För att lossa en "Drum unit" tar man och trycker pinnen i sidled och sedan lyfter upp hela enheten varpå den ramlar ur sitt övre säte.


broken switch

Bilden visar en "Drum unit" med dess delar.


broken switch

Ska försöka beskriva vikten av att kontakter är rengjorda, rätt justerade och att de öppnar och stänger korrekt på "Score reel" för att undvika problem vid poängräkning eller vid start av spel. Smutsiga och tröga "Score reel" ger ofta problem då man startar ett nytt spel. Spelets "Score motor" går oavbrutet utan att starta ett nytt spel då ingen signal ges från "Score reels" att de intagit sina nollpositioner. "Score motor" ger signal till "reset relay" i "backbox" att "Score reel" ska stega fram till nollposition och händer inte detta så fortsätter den att gå oavbrutet. Detta kan bero på smuts eller att en kontakt är feljusterad eller att "score reel" befinner sig i fel position. Det finns oftast även en "EOS - End of stroke" kontakt som säkrar att en siffra stegas fram vid signal från någon poänggivande kontakt på spelplanen.


Justering av kontakter,


 • När siffra "0" eller index positionen syns i fönstret på spelets framsida ska alla tre kontakterna vara öppna N.O - Normaly open.
 • När siffra "1" till "8" syns i fönstret på spelets framsida ska de två översta kontakterna vara stänga N.C - Normaly closed. Den nedre kontakten ska vara öppen N.O - Normally open.
 • När siffra 9 syns i fönstret på spelets framsida ska alla tre kontakterna vara slutna N.C - Normaly closed.


 • Jag rengör alla kontaktbladen med en tops indränkt i Aceton eller ett bit läskpapper med Aceton som jag drar mellan bladen. Om det behövs filar jag med en "Flexstone" fil - det är en typ av sandfil som finns over there - går lika bra med en nagelfil. Innan man justerar kontakterna ska man se till att stacken med kontaktblad är ordentlig åtdragen då bakelitplattorna torkar och skruvarna lossnar med åren. Använd ALDRIG någon form av kontaktmedel på dessa kontaktblad.


  broken switch

  Här ser vi alla tre kontakter "Switch" öppna N.O - Normaly Open alltså är det siffra "0" som är i position för att visas i fönstret om "Score reel" hade suttit på plats.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Då ska jag börja demontera enheten för en grundlig rengöring. Detta kommer jag att få upprepa 20 gånger då det är så många enheter på Grand Prix. Här har jag lyft bort "Plastic score drum reel" genom att dra bort låsbrickan från axeln.


  broken switch

  Sedan lossar jag de två fjädrarna.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  På bilden till vänster ser vi hur jag har lyft av "Ratch" med "Switch blade", kan beskrivas som ett hjul med kuggar på som rör sig runt när "Plastic score drum reel" plasthjulet stegas fram. Den sluter an mot de olika banorna på "PCB" den kretskortslika plattan. Vi ser hur "Switch blade" har gjort ett spår i "PCB" och detta behöver sandpappras lätt vid behov och rengöras med en tops indränkt med Aceton. Under "Ratch" ser vi armen som kallas för " Drive pawl" som "Plunger" sitter fäst i vilken går in i "Coil" solenoiden. Bilden till höger visar att alla enheter har inte en "PCB" utan det är bara 10.0000 och 100.000 "Drum unit" enheten som har denna "PCB" platta på Grand Prix.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

  broken switch

  Alla ingående delar är kladdiga och smutsiga då man har tillfört alldeles för mycket fett och smörjmedel under alla åren. Man kan även se att den blå kabeln är lödd direkt på kontaktens "switch" blad då örat i bakkant är borta i vilken kabeln ska sitta. En McGyver lösning - idag är kontaktbladet ersatt med ett nytt som har ett öra att löda kabeln i. Den nedre bilden visar varför man ska vara ytterst sparsam med smörjmedel på EM spel. Regeln är att använda lite fett mellan delar som består av metal/metal och undvika att smörja mellan delar som består av plast/metal. Jag använder ett teflon baserat fett som tävlings cyklister använder som inte binder fukt eller damm lika lätt som ett vanlig smörjmedel gör. Rekommendationen från Shaggy och Norm är att använda Super Lube - finns att beställa over there - nu när jag är troende använder jag uteslutande Super Lube till mina flipperspel.


  broken switch

  "Switch actuator" - "Ratchet stop pawl" kan lättast översättas md ...


  broken switch

  Ibland har "Plastic score drum reel" repor på siffrorna och dessa kan man få bort genom att måla repan med svart färg från en tuschpenna. Jag använder mig av en vattenfast Sharpie penna, går även bra med en penna av märket Pilot. Men de flipperfrälsta over there använder sig helst av märket Saphire.


  broken switch

  Siffran sex efter bättring med tuschpenna - blir som nytt genom sifferfönstret på backglass.


  broken switch

  Min svenska motsvarighet till Saphire en penna av märket Pilot.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Rengöring av ingående delar med Mr Muscle. Notera att jag använder tandborste och den gröna delen som sitter på Scotch brite svamparna för att gnugga bort all smuts. Den andra delen av svampen får en sida med lite grövre struktur från den gröna delen vilket syns i högra bilden. Efteråt tvättar jag delarna i diskmedel och rinnande vatten.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

  "PCB" efter rengöring och en komplett "Drum unit" återuppbyggd.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

  Här har jag monterat länkagen och då kan jag kolla om kontakterna öppnar och sluter som de ska genom att dra i "plunger" - att det finns ett lagom spel mellan kontaktbladen i öppet läge och att de sluter ordentligt i stängt läge.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Det går bra att jobba med enheterna hängande - bara man är försiktig och inte vikar på dem för mycket för då kan kablar lossna från sina lödpunkter. Mycket tops går det åt.


  broken switch

  Så här fint blev det efter rengöring av "Score reels" då de är på plats igen, detta säkrar funktionen på poängrullarna då de vid start av ett nytt spel nollställs och dess kontakter ger signal till "Reset relays" vilka i sin tur ger signal till relän på botten plattan i kabinettet. Ges ingen signal finns det risk att spelets "Score motor" endast står och går utan att en ny flipperkula presenteras i "Shoot lane" vilket tidigare omnämnts.


  broken switch

  "Två "Score reel" som håller på och monteras ihop efter rengöring. Notera lathunden med färgangivelser för kablar - bra att ha bredvid när man jämför kablar lödda till kontakterna mot schema eller manual för att verifiera att rätt kabel går till rätt ställe. På dessa gamla spel är det ofta omlött eller att öron på kontakter har gått av så man har gjort speciallösningar utan att titta i manual eller elschema. Jag känner och drar försiktigt i alla kablar i dess lödpunkter för att kontrollera så att ingen lödning håller på att ge sig. Exempelvis den blåa kabeln i bild är en sådan speciallösning som någon har gjort med tiden.


  broken switch

  En rengjord "Score reel" återmonterad på sin plats. Plasthjulet stegas fram manuellt genom att trycka in kolven i solenoiden manuellt för att se att kontakter sluter som de ska enligt tidigare beskrivning.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Bilden till vänster visar alla fyra spelares "Score reels" fem stycken per spelare går det åt för att visa poäng 0-999.990 sedan börjar det om från noll. När jag köpte spelet så trodde den förre ägaren att det var på grund av att det saknades solenoider "Coils" för "Drum units" till spelare fyra som är den längts ner till vänster i bilden. Okej, jag beställde "Coil stop" och "Coil" spolar och satte dit men spelet var ändå lika dött. Då insåg jag att det behövdes en total rengöring av alla "Drum units" samt resten av spelets elmekaniska delar. Ett tips är att lägga en handduk över hålet som går ner till kabinettet om man skulle råka tappa en skruv eller något annat som lätt försvinner under eller på bottenplattan i kabinettet.


  broken switch

  Bilden visar de saknade solenoiderna för spelare fyras "Score reels".


  100 POINT RELAY AND X-RELAY


  broken switch

  Bilden visar 100 poängs relä som saknar en blad switch. Det är inte ovanligt att någon kontakt i spelen är feljusterad eller har gått av på grund av den stress som uppstår på materialet efter många års användande. Allting skakar och vibrerar när det rör sig. En kontakt ska ha ett visst mått mellan bladen 1/16" ca 1.6 mm men det är inte exakt på tiondelen noga så jag brukar justera om det finns behov ungefär 1-2 mm mellan bladen. Undvik att justera om det inte visar sig vara alldeles nödvändigt för att få en sak att fungera, mest risk att man justerar bort sig och vet sedan inte varför något inte fungerar på spelet. Glöm inte bort att dra åt skruvarna på stacken med kontakter före justeringen.


  broken switch

  I backboxen vid poängreläna fanns det ett modernare relä som var märkt med X-raly och till detta var det på lött en bridge retificer. Jag förstod inte vad detta var för special lösning som någon MCGyver eller läs "Mr repair dude" hade utfört. X-relay var kopplat till de olika poäng reläna och gick vidare ner till bordet i kabinettet. Tänkte att det kunde vara en substitutlösning för den trasiga switchen på 100 poängs relät. När jag började koppla ifrån X-relay var jag osäker om det skulle påverka spelets poängräkning eller ge andra oönskade effekter på spelet. Kopplade ifrån relät och ersatte med kopplingar för det kopplingsmönster som kan se på de 4 poäng reläna samt ersatte det saknade switch bladet på 100p relät. Efter provspelning var det inget som inte fungerade så jag hade lyckats ta bort det och kopplat ihop rätt med hjälp av elschema och lite funderande.


  FREE PLAY - CREDIT UNIT  broken switch

  I vanliga fall stoppar man i enkronor i EM spelen och får ett visst antal krediter att spela för beroende på hur "Jack" är ställda i bottenplattan i kabinettet. Om man inte får det att fungera eller saknar en fungerande mynt sil kan man ställa spelet på "Free play". Då får man ett spel var gång man trycker på start knappen. För att ställa flipperspelet i "Free play" ska man sluta de två övre kontakterna på "Credit unit". Jag använder mig av en bananklämma.

  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Bilden till vänster visar "Credit unit" och bilden till höger visar stacken med kontakter, notera hur smutsiga kontakterna är.


  broken switch

  Här ser vi "Credit units" "EOS - End of stroke" kontakt.


  broken switch

  Nu är solenoiden "Reset coil" som nollställer enheten och kontakt stacken borttagen. Den nedre fjädern i bilden är skadad och kommer att bytas ut mot en ny.


  broken switch

  Fjädern som hjälper till när enheten nollställs är nu avlägsnad - viktigt att hålla reda på dess för spänning och var på hjulet den satt - brukar vara 3-4 varav. Jag markerar med ett streck var den var positionerad.

  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Då är det bara att plocka bort resterande delar från enheten.


  broken switch

  Alla delar samlade innan rengöring.


  broken switch

  Alla delar är nu rengjorda likväl som enhetens platta innan återuppbyggnad.


  broken switch

  Nu ser man hur rena kontakt blecken är och hela enheten sitter på plats igen.


  PLAYER UNIT REFURBISHING  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt


  Player unit innan rengöring.


  broken switch

  Före nedmontering av player unit markera fjäderns placering på hjulet med en märkpenna. När man lossar fjädern är det viktigt att räkna hur många varv som fjädern är spänd för att få samma när man återmonterar den. I regel brukar det röra sig om 3 varv ibland 4 om den har tappat sin kraft.


  broken switch

  På den här bilden har vi tagit bort fjädrarna och kan börja ta bort övriga delar. Notera att jag tar bara bort den övre skruven och lossar den undre för staken med kontakter så att jag kan vrida den ur läge för att få ut "Step up arm".


  broken switch

  Nu när jag har vikt undan stacken med kontakter kan jag få ut "Step up arm".


  broken switch

  "Step up arm" är riktigt smutsig med gammalt smörjmedel.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

  "Drive plunger" är full av smuts som ger en effekt av tuggumi när den ska dras in i "Coil sleeve" i solenoiden.


  broken switch

  Innan jag tar bort "Player unit disc with snowshoe type wipers" markerar jag dess läge med ett svart streck enligt bilden för att få samma position vid återuppbyggmad.


  broken switch

  "Rivet type biscuit" innan rengöring. Alla nitar behöver filas med ett fint sandpapper för att få bort all korrosion och sedan tvättas med Aceton.

  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

  Disken före och efter rengöring. Se till att den doppas ordentligt i rengöringsmedel och tryck på varje "sko" med fjäder för att få bort all smuts.


  Ultraljudstvätt   Ultraljudstvätt

  På bilden till vänster har jag slippat alla nitar och på bilden till höger är de tvättade med Aceton.


  broken switch

  Här tar jag bort "Ratchet and shaft assembly".


  broken switch

  Här lägger jag på ett teflonbaserat fett innan den återmonteras vilket syns i bakgrunden. Jag använde ett fett som används av tävlingscyklister av märket Weldtite fast numera använder jag Super lube som är ett fett från Amerikat. Ni kommer ihåg metal/metal regeln vid smörjning.  Pleasure and Pinball

  Page Last updated: 2008-05-01
  Have You played A Pinball Today?

  Contact me - replace (at) with @