Checklista vid köp av flipperspel!I dokumentet nedan finns punkter som man bör gå igenom vid köp av ett flipperspel för att identifiera eventuella brister. Frågeställningarna har jag själv använt vid köp av spel och de kan användas som hjälp på egen risk. Alla köp av ett flipperspel görs på eget ansvar!Checklist köp flipperspel

Klicka på bilden ovan för checklista iformat.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2009-05-11
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @