The use of tools!

Tin sucker
För att suga bort lödten är sugen ett bra hjälp medel, bäst är det att använda lödfläta.


Cutter
Används för att klippa kablar och klippa av benen på IC kretsar som ska bytas.


Mini Long Nose plier
Används för att hålla ihop switch blad när man ska rengöra dessa med sandfil. Bra att hålla fast skruvar när det är trång att komma åt med fingrarna.Hylsnyckel
Används för att lossa nuts till spelplans plaster och att lossa skruvar till playfield posts. Skadar ej plasterna då hylsan har en rundad from.Bananklämma
Använder jag för att exempelvis brygga två switchblad vid felsökning, sätta ett EM spel på frispel genom att brygga coin unit EOS switch.


Wrench Screw Driver
Är mycket bra att lossa allehanda skruvar med då den har samma egenskap som ett hylsnyckelskaft.


Short Screw Driver
Är användbar då det är trångt exempelvis nere i kabinettet.


Fil
Denna fil finns att köpa på Apoteket och använder jag på de hårdare End Of Stroke (EOS) kontakterna av tungsten.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2009-03-18
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @